tripadvisor youtube facebook

Metal detector course

Metalldetektorkurs – Pris 1.950 kr

Guldvaskningen har tillsammans med Robbin Ask, ordförande i Sveriges Metallsökar Förening (SMF) startat två kurser för metalldetektorer.

BAS kurs

Är en grundläggande kurs i hur man använder en metallsökare och hur den fungerar. Kursen är på en dag och vi går tillsammans igenom de olika funktionerna och ni får även prova olika metalldetektorer och ni får givetvis lov att ta med er egna metalldetektor om ni vill.

AVANCERAD kurs

Denna kursen riktar sig mot vana användare av metallsökare och här lär vi oss mer avancerade inställning och förklarar varför man ibland behöver olika metalldetektorer för olika uppdrag och här är det vanliga detektiorister, sågverkare, arkeologer, poliser och myndighetspersoner samt militärer som utbildas.


Metallsökare

Metalldetektorkurs BAS innehåll

I kursen fördjupas de tekniska studierna inom funktionerna på en metallsökare. Gällande lagstiftning samt information om tillstånd för användning av metallsökare. I kursen diskuteras också vikten av regelmässig samt etik och moral. Teorier och metoder vid praktiskt användande av en metallsökare inom olika miljöer. Kursen avslutas med att kursdeltagarna tillämpar sina insikter i teori och metod samt sina fördjupade kunskaper genom att skriva ett kursprov.

Kursens genomförande

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar samt praktiskt utförande av metallsökare på plats i Ädelfors. Guldström tillhanda håller med kursmaterial, möjlighet att låna metallsökare på plats.

Kursprov

Består av 3 delar där varje del består av 5 frågor.
Del 1 består av tekniska funktioner på en metallsökare
Del 2 består av lagstadgade samt etiska riktlinjer vid användning av en metallsökare
Del 3 består av teoretiska frågor om praktiskt användandet av en metallsökare

Diplom

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser 1-3.

Förkunskapskrav

Krävs ej några förkunskaper


Metallsökare

Metalldetektorkurs AVANCERAD innehåll

Kursen skräddarsys med fördjupande kunskaper inom tekniska studier samt funktionerna på utvalda fabrikat av metallsökare utifrån er verksamhets användning tex, sågverk, arkeologi och andra myndigheter som polis, brandkår samt militär. Teorier och metoder vid praktiskt användande av en metallsökare inom olika miljöer. Kursen avslutas med att kursdeltagarna tillämpar sina insikter i teori och metod samt sina fördjupade kunskaper genom att skriva ett kursprov.

Kursens genomförande

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar samt praktiskt utförande av metallsökare på plats i Ädelfors. Guldström tillhanda håller med kursmaterial, möjlighet att låna metallsökare på plats.

Kursprov

Består av 2 delar där varje del består av 5 frågor.
Del 1 består av tekniska funktioner på en metallsökare
Del 2 består av teoretiska frågor om praktiskt användandet av en metallsökare

Diplom

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser 1-3.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskap i metalldetektering


Öppet för dig – 10 april till 10 oktober

Försäsong:

10 april – 19 juni. OBS: boka innan.

Helöppet

20 juni – 21 augusti från klockan 10.00 till 17.00 och då behöver ni inte boka utan är ni välkomna precis när ni vill. Det är naturligtvis bäst att komma vid 10-tiden för då får ni hela dagen på er att vaska guld.

Eftersäsong:

22 augusti – 10 oktober OBS: boka innan.


Priser – Kursen kostar 1.950 kr per person.


Fotnot

Guldström & Co AB har sålt metalldetektorer och metallsökare i över 20 år och vi kan våra detektorer och är återförsäljare av alla märken av detektorer.

Robbin Ask har varit ordförande i SMF i flera år och Robbin är ute så fort han får en ledig stund och använder sina detektorer. Robbin kan lagar och vet vad som krävs för att bli en duktig detektorist.

Vi har verkligen provat “nästan” alla detektorer som finns och vet vad de kan.